REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR 1.MAI 2023

I henhold til de gjeldende regler for private pensjonskasser, skal midler som hvert år tilføres pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner.

Les mer

Sammenstillingsoppgaven 2022

For de som har mottatt utbetalinger fra Telenor Pensjonskasse i 2022 er nå sammenstillingsoppgaven tilgjengelig på Medlemsportalen. Oppgaven inneholder informasjon om alle rapporteringspliktige utbetalinger og trekk som er rapportert til skatteetaten for inntektsåret 2022.

Les mer

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2022

Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2021 ga avsetning til pensjonsregulering på 3,5 %.

Les mer

Mail til Pensjonskassen – Feil med fellespostkassen

Vi har desverre for tiden ikke tilgang til mailboksen “pensjonskasse@telenor.com”.
Det er altså årsaken til at innkomne mailer ikke er besvart de siste dagene. Ber derfor om at de som har sendt oss mail etter onsdag 4. mai sender på nytt enten til
grethe.gylander@telenor.com, eller marit-elisabeth.aasen@telenor.com. Vi jobber med å få løst situasjonen så raskt som mulig.


Publisert fredag 06.05.22 kl. 15.15

Sammenstilling for 2021

Til deg som har mottatt pensjon fra Telenor Pensjonsoppgave i 2021.

Sammenstillingen er nå lagt i Medlemsportalen. Du finner den ved å logge deg inn med BankID. Det sendes også informasjon om dette pr. epost og via Digipost, eller som vanlig post. Dersom du ikke har BankID eller av en eller annen grunn ikke finner sammenstillingen i medlemsportalen, ber vi deg sende epost til pensjonskasse@telenor.com.

Publisert 31.01.2022, kl. 11.04

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2021

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2020, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist
pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist.
Dette gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. De har fått fripoliseregulering.

Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2020 ga avsetning til pensjonsregulering på 0,96 %. Reguleringen kan avvike noe, avhengig av hvilket selskap du var tilknyttet før du ble pensjonist.

Ny pensjon med etterbetaling fra 1. mai 2021 ble utbetalt sammen med pensjonen 18. juni 2021.
Har du spørsmål om din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000.

Publisert 24.06.2021 kl. 09.10

Kontoutskrift fripoliser 2020

Utsnitt av brev.

Kontoutskriften for 2020 ligger nå i Telenor Pensjonskasses medlemsportal – dokumentarkiv – som du finner ved å gå inn på www.telenorpensjon.no. Du logger deg inn i medlemsportalen med BankID.

Det er viktig at du registrerer mailadresse og telefonnummer i medlemsportalen. Dette for at vi i fremtiden skal kunne sende deg viktig informasjon direkte på mail eller via sms.

Les mer

Forsinket pensjonsutbetaling i mai.

Pensjonene skal nå være på konto, uavhengig av bankforbindelse.

Oppdatert 20.05.2021, kl. 12.32


Pensjonsoppgave 2020

Pensjonsoppgaven er nå tilgjengelig i Medlemsportalen.
Du logger deg inn med BankID og oppgaven finner du under “Dokumentarkiv”.

Dersom du endrer mailadresse, er det viktig at du endrer også i “Min profil”.

Publisert 22.03.2021, kl. 10.18

SAMMENSTILLING 2020

Sammenstillingene for 2020 er nå sendt ut.
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på pensjonskasse@telenor.com.


Oppdatert 02.03.2021, kl. 15.51