eng Hva er en fripolise?

eng En fripolise er et slags verdipapir på pensjon, som kommer til utbetaling enten dersom du skulle ha rett på en uførepensjon, ved alderspensjon når du blir 67 år, eller til etterlatte ved dødsfall.