Har jeg rett til uførepensjon også ved AAP (Arbeidsavklaringspenger)?

Ja, dersom du har et vedtak fra Nav, om Arbeidsavklaringspenger, vil du også ha krav på en pensjon herfra. Dette gjelder også om du har en fripolise med dekning for uførepensjon. Vi vil trenge et utfylt søknadsskjema og kopi av vedtaket fra Nav, gjeldende AAP (Arbeidsavklaringspenger) eller varig uførepensjon. Vi kan etterbetale for maksimalt tre år.