Hvorfor får jeg kontoutskrift fra Telenor Pensjonskasse hvert år?

Telenor Pensjonskasse er forpliktet fra Finanstilsynet til å sende kontoutskrift, en gang årlig, til alle som har fripolise hos oss.

  • Du kan ha fripoliser her fordi du enten har jobbet i Telenor tidligere og ble ansatt før 01.01.2006, eller
  • du kan ha en fripolise på «ektefellepensjon». Dette fordi at Telenor valgte å endre den kollektive pensjonsordningen i 2006 og fjerne ektefellepensjon som en dekning i ordningen. Det ble da utstedt fripoliser på det som var opptjent av ektefellepensjon. Denne fripolisen kommer til utbetaling til gjenlevende ektefelle dersom du skulle falle fra.