Jeg er ikke gift og har ingen barn, hvorfor får jeg likevel informasjon om dette på kontoutskriften eller fripolisen?

Siden dette er en kollektiv pensjonsordning, er den lik for alle medlemmene i ordningen. Ordningen ble i sin tid tegnet med dekning på alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Ektefellepensjonsdekningen ble fjernet i 2006.