Endringer i regelverket rundt uførepensjon

På grunn av endringer i tjenestepensjonsloven som regulerer uførepensjon betalt av arbeidsgiver, har vi gjort endringer for å tilpasse pensjonsavtalen til de nye reglene. Dette betyr at uførepensjonsrettighetene vil bli overført til en fripolise. Brev er sendt ut til de som er omfattet av disse endringene.

Les mer

Nytt Grunnbeløp (G) 1. Mai 2019

Folketrygdens grunnbeløp – G – ble endret pr 1. Mai 2019 til kr 99858

Les mer

Til våre pensjonister!

Vi er alle preget av situasjonen Norge er i nå, men ønsker å betrygge dere om at pensjonene blir utbetalt som normalt fremover.

Vi i Telenor Pensjonskasse er som vanlig tilgjengelige på mail og telefon.

Les mer

SAMMENSTILLING 2020

Sammenstillingene for 2020 er nå sendt ut.
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på pensjonskasse@telenor.com.


Oppdatert 02.03.2021, kl. 15.51

Les mer

Pensjonsoppgave 2020

Pensjonsoppgaven er nå tilgjengelig i Medlemsportalen.
Du logger deg inn med BankID og oppgaven finner du under «Dokumentarkiv».

Dersom du endrer mailadresse, er det viktig at du endrer også i «Min profil».

Publisert 22.03.2021, kl. 10.18

Les mer