Regulering av pensjon

Til deg som mottar pensjon fra Telenor Pensjonskasse:

Pensjonen er regulert pr. 1. Mai 2018.

Mottar du pensjon fra Telenor Pensjonskasse som følge av at du ble pensjonist direkte etter opphør av arbeidsforholdet ditt, vil pensjonen kunne bli regulert fra og med 1.mai året etter at du ble pensjonist. Pr 16.08.18 ble det sendt brev til alle pensjonister med nærmere informasjon om reguleringen pr 1.mai 2018.

Dersom du har en fripolise i Telenor Pensjonskasse, vil du hvert år motta en kontoutskrift som viser hvilke ytelser fripolisen omfatter. Kontoutskriften ble sendt i slutten av mai. Hvis du har avtale med digipost, vil du motta kontoutskriften der. For øvrig sendes den via vanlig post.

Mottar du pensjon fra en fripolise, vil kontoutskriften vise om beløpet skal endres.  Informasjon om når utbetaling (m/etterbetaling) av nye beløp, vil bli orientert om på denne siden.