Til våre pensjonister! Det sendes i disse dager ut årsoppgaver for hva du har mottatt i pensjon i 2019. Som orientert om i brev sendt i september, skiftet Telenor Pensjonskasse over til et nytt utbetalingssystem fra 1.oktober 2019. Det betyr at dersom du hadde en løpende pensjon før 1.oktober, vil du få 2 årsoppgaver for 2019. Den ene heter «A-melding oppsummering 2019», og gjelder for perioden fram til 1.oktober 2019, mens den andre heter «Årsoppgave 2019» og gjelder for perioden 1.oktober -31.desember 2019. For deg som har mottatt pensjon hele året, vil den første oppgaven vise 9/12 mens den andre viser 3/12 av din pensjon.