Forsinket pensjonsutbetaling i mai.

Pensjonene skal nå være på konto, uavhengig av bankforbindelse.

Oppdatert 20.05.2021, kl. 12.32