24 juni 2021
Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2020, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist. Dette gjelder ikke de som har pensjon e...
28 mai 2021
Utsnitt av brev.Kontoutskriften for 2020 ligger nå i Telenor Pensjonskasses medlemsportal – dokumentarkiv – som du finner ved å gå inn på www.telenorpensjon.no. Du logger deg inn i medlemsportalen med BankID. Det er viktig at du regis...
20 mai 2021
Pensjonene skal nå være på konto, uavhengig av bankforbindelse. Oppdatert 20.05.2021, kl. 12.32
22 mars 2021
Pensjonsoppgaven er nå tilgjengelig i Medlemsportalen. Du logger deg inn med BankID og oppgaven finner du under «Dokumentarkiv». Dersom du endrer mailadresse, er det viktig at du endrer også i «Min profil». Publisert...
29 januar 2021
Sammenstillingene for 2020 er nå sendt ut.Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på pensjonskasse@telenor.com. Oppdatert 02.03.2021, kl. 15.51
16 desember 2020
Publisert 16.12.2020 Telenor Pensjonskasse vil fra januar 2021 ta i bruk TietoEvry som leverandør for utbetaling av pensjon. Din pensjonsutbetaling vil ikke bli endret som følge av dette. Pensjonskassen vil fortsatt stå oppgitt som utbetaler a...
13 november 2020
Publisert 13.11.2020 Denne informasjonen gjelder ikke deg som mottar pensjon fra en fripolise. Telenor konsernet («Sponsor») har i mange år bidratt med ekstra midler til pensjoner under utbetaling i Telenor Pensjonskasse («TPK»). For...
21 juli 2020
Det sendes i disse dager ut informasjon om pensjonsregulering til TPKs pensjonister. I henhold til bestemmelser for Telenor Pensjonskasse, skal midler som hvert år tilføres pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjone...