Sammenstillingsoppgaven 2023

Sammenstillings-oppgaven 2023

For de som har mottatt utbetalinger fra Telenor Pensjonskasse i 2023 er nå sammenstillingsoppgaven tilgjengelig på Medlemsportalen. Oppgaven inneholder informasjon om alle rapporteringspliktige utbetalinger og trekk som er rapportert til skatteetaten for inntektsåret 2023.

Når du har logget inn, vil du kunne finne sammenstillingsoppgaven ved å klikke på boksen som heter Dokumentarkiv.

I medlemsportalen vil du også kunne finne annen informasjon om din pensjon og dine månedlige utbetalinger. 

Registrere telefonnummer og epostadresse

For å sørge for at vi til enhver tid har riktig kontaktinformasjon til deg ber vi deg om å oppdatere telefonnummeret og epostadressen din inne i medlemsportalen. Dette kan du gjøre ved å klikke deg inn på boksen «Min profil» og ved å deretter klikke «endre» ved linjene for telefonnummer og epostadresse. Her kan du også endre bankkontonummer.