Velkommen til Telenor Pensjon

Omregning av lave beløp

De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.

Les mer

Sammenstillingsoppgaven 2022

For de som har mottatt utbetalinger fra Telenor Pensjonskasse i 2022 er nå sammenstillingsoppgaven tilgjengelig på Medlemsportalen. Oppgaven inneholder informasjon om alle rapporteringspliktige utbetalinger og trekk som er rapportert til skatteetaten for inntektsåret 2022.

Les mer

Mail til Pensjonskassen – Feil med fellespostkassen

Vi har desverre for tiden ikke tilgang til mailboksen “pensjonskasse@telenor.com”.
Det er altså årsaken til at innkomne mailer ikke er besvart de siste dagene. Ber derfor om at de som har sendt oss mail etter onsdag 4. mai sender på nytt enten til
grethe.gylander@telenor.com, eller marit-elisabeth.aasen@telenor.com. Vi jobber med å få løst situasjonen så raskt som mulig.


Publisert fredag 06.05.22 kl. 15.15

Til våre pensjonister!

Vi er alle preget av situasjonen Norge er i nå, men ønsker å betrygge dere om at pensjonene blir utbetalt som normalt fremover.

Vi i Telenor Pensjonskasse er som vanlig tilgjengelige på mail og telefon.

Sammenstilling for 2021

Til deg som har mottatt pensjon fra Telenor Pensjonsoppgave i 2021.

Sammenstillingen er nå lagt i Medlemsportalen. Du finner den ved å logge deg inn med BankID. Det sendes også informasjon om dette pr. epost og via Digipost, eller som vanlig post. Dersom du ikke har BankID eller av en eller annen grunn ikke finner sammenstillingen i medlemsportalen, ber vi deg sende epost til pensjonskasse@telenor.com.

Publisert 31.01.2022, kl. 11.04

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2021

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2020, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist
pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist.
Dette gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. De har fått fripoliseregulering.

Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2020 ga avsetning til pensjonsregulering på 0,96 %. Reguleringen kan avvike noe, avhengig av hvilket selskap du var tilknyttet før du ble pensjonist.

Ny pensjon med etterbetaling fra 1. mai 2021 ble utbetalt sammen med pensjonen 18. juni 2021.
Har du spørsmål om din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000.

Publisert 24.06.2021 kl. 09.10

Kontoutskrift fripoliser 2020

Utsnitt av brev.

Kontoutskriften for 2020 ligger nå i Telenor Pensjonskasses medlemsportal – dokumentarkiv – som du finner ved å gå inn på www.telenorpensjon.no. Du logger deg inn i medlemsportalen med BankID.

Det er viktig at du registrerer mailadresse og telefonnummer i medlemsportalen. Dette for at vi i fremtiden skal kunne sende deg viktig informasjon direkte på mail eller via sms.

Les mer

Generelt om pensjon

Som følge av pensjonsreformen som kom i 2011 ble det vesentlige endringer i folketrygden, ved at du bl.a. kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år (fleksibel alderspensjon).
Les mer

Ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer

Her kan du f.eks. simulere din alderspensjonen fra Nav. Tidligst uttak er fra 62 år. Simulering av AFP vil du også kunne finne der.
Les mer

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.
Les mer

Ytelsespensjon fra Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer