Velkommen til Telenor Pensjon

Nyheter

Til våre pensjonister!

Vi er alle preget av situasjonen Norge er i nå, men ønsker å betrygge dere om at pensjonene blir utbetalt som normalt fremover.

Vi i Telenor Pensjonskasse er som vanlig tilgjengelige på mail og telefon.

Kontoutskrift fripoliser 2019

Utsnitt av brev.

Vi har tidligere sendt den årlige kontoutskriften direkte til deg, og du har da enten mottatt den via Digipost eller hjem i din postkasse. Kontoutskriften for 2019 ligger nå i Telenor Pensjonskasses medlemsportal – dokumentarkiv – som du finner ved å gå inn på www.telenorpensjon.no. (det anbefales å bruke Chrome som nettleser). Du logger deg på medlemsportalen med BankID.

Les mer

Om pensjon

Generelt om pensjon

Som følge av pensjonsreformen som kom i 2011 ble det vesentlige endringer i folketrygden, ved at du bl.a. kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år (fleksibel alderspensjon).
Les mer

Hva kan du forvente deg å få i pensjon


Ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer

Her kan du f.eks. simulere din alderspensjonen fra Nav. Tidligst uttak er fra 62 år. Simulering av AFP vil du også kunne finne der.
Les mer

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.
Les mer

Ytelsespensjon fra Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer