Telenor Pensjon

Telenor Pensjon

Velkommen til Telenors pensjonsside. På denne siden vil du finne informasjon om ytelsesordningen i Telenor Pensjonskasse og innskuddsordningen i Nordea. Du vil også finne en medlemsportal som viser dine rettigheter i ytelsesordningen. Pålogging skjer med vanlig bankID. For øvrig finner du nyheter og øvrig faglig informasjon om tjenestepensjonsordningen og relevante linker.

Generelt om pensjon

Som følge av pensjonsreformen som kom i 2011 ble det vesentlige endringer i folketrygden, ved at du bl.a. kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år (fleksibel alderspensjon).
Les mer

Vedtekter

Les mer

Årsrapporter

Les mer

Ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer

Her kan du f.eks. simulere din alderspensjonen fra Nav. Tidligst uttak er fra 62 år. Simulering av AFP vil du også kunne finne der.
Les mer

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.
Les mer

Ytelsespensjon fra Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer

Siste nyheter

25 august 2023
De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.
8 mai 2023
I henhold til de gjeldende regler for private pensjonskasser, skal midler som hvert år tilføres pensjonistenes overskuddsfond benyttes til reguleri...
30 januar 2023
For de som har mottatt utbetalinger fra Telenor Pensjonskasse i 2022 er nå sammenstillingsoppgaven tilgjengelig på Medlemsportalen.