Velkommen til Telenor Pensjon

Nyheter

Til våre pensjonister! Det sendes i disse dager ut årsoppgaver for hva du har mottatt i pensjon i 2019. Som orientert om i brev sendt i september, skiftet Telenor Pensjonskasse over til et nytt utbetalingssystem fra 1.oktober 2019. Det betyr at dersom du hadde en løpende pensjon før 1.oktober, vil du få 2 årsoppgaver for 2019. Den ene heter «A-melding oppsummering 2019», og gjelder for perioden fram til 1.oktober 2019, mens den andre heter «Årsoppgave 2019» og gjelder for perioden 1.oktober -31.desember 2019. For deg som har mottatt pensjon hele året, vil den første oppgaven vise 9/12 mens den andre viser 3/12 av din pensjon.

GDPR-forordningen – nytt personvernregelverk fra EU.

EU har innført et nytt personvernregelverk, normalt omtalt som GDPR-forordningen. Stortinget har besluttet at denne skal komme til anvendelse også i Norge. Dette gir deg endrede rettigheter i forhold til innsyn i opplysninger, rett til å få korrigert uriktige opplysninger og i noen tilfeller rett til å kreve opplysninger slettet.

Pensjonskassen vil ha behov for å lagre enkelte personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen om leveranse av tjenestepensjon, og påse at riktig ytelse kommer til utbetaling. De fleste opplysningene vi behandler defineres ikke som sensitive.

Les mer

Om pensjon

Generelt om pensjon

Som følge av pensjonsreformen som kom i 2011 ble det vesentlige endringer i folketrygden, ved at du bl.a. kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år (fleksibel alderspensjon).
Les mer

Hva kan du forvente deg å få i pensjon


Ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer

Her kan du f.eks. simulere din alderspensjonen fra Nav. Tidligst uttak er fra 62 år. Simulering av AFP vil du også kunne finne der.
Les mer

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.
Les mer

Ytelsespensjon fra Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer