Forventninger Telenor

Forventninger Telenor

Hva får jeg i pensjon fra Telenor?

Telenor-ansatte som slutter og blir meldt ut av pensjonsordningen, mottar en fripolise for den tiden de har vært medlem. Fripolisen beregnes på samme måte som vanlig alderspensjon, men med en (lineær brøk) avkortning på antall dagers medlemskap kontra antall dager frem til oppnådde 67 år. Det sendes ut informasjon om denne fripolisen årlig, i form av en kontoutskrift, enten pr. Digipost eller vanlig post. Fripolisen skal i utgangspunktet utbetales fra 67 år og så lenge du lever. Det er imidlertid også mulig (dersom kapitalen er stor nok) å starte såkalt fleksibelt uttak, allerede fra 62 år.

For ansatte i Telenor som blir i ordningen frem til oppnådd pensjonsalder vil pensjonen være summen av pensjon fra NAV (evt. inkl. AFP), fripolise fra andre pensjonsinnretninger og evt. oppsatte rettigheter fra Statens Pensjonskasse eller andre offentlige pensjonsinnretninger. Pensjonsoppgavene oppdateres og sendes ut pr. Digipost eller vanlig post en gang årlig.

Siste nyheter

5 februar 2024
Sammenstillingsoppgaven (tidligere lønns- og trekkoppgave) for 2023 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn...
25 august 2023
De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.
31 mai 2023
Kontoutskriften for 2022 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn med BankID.