Regulering av pensjoner fra Telenor Pensjonskasse pr mai 2024

Regulering av pensjoner fra Telenor Pensjonskasse pr mai 2024

Ved behandling av årsresultatet for 2023 besluttet styret i Telenor Pensjonskasse å disponere deler av årsresultatet tilsvarende en pensjonsregulering på 5,54 %. Pensjonsreguleringen innebærer full opprettholdelse av pensjonistenes kjøpekraft.

Pensjonsreguleringen gjelder fra 1. mai 2024, og det oppregulerte beløp utbetales 16. mai 2024.

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.desember 2023, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist.

Fripoliser
Fripolisene vil bli regulert i juni med virkning fra 1.1.2024. Pensjonsreguleringen nevnt over gjelder ikke fripolisene da disse reguleres individuelt.

Kontoutskriften, som viser økning i pensjon, vil bli tilgjengelig i Medlemsportalen innen utløpet av mai.

De som mottar pensjon kun fra Statens Pensjonskasse vil få informasjon om regulering fra Nav.

Du kan lese mer om pensjon på www.telenorpensjon.no

Dersom du har du spørsmål, send det til pensjonskasse@telenor.com og vi svarer deg i løpet av kort tid.