Generelt om pensjon

Generelt om pensjon

Alderspensjon fra folketrygden

Som følge av pensjonsreformen som kom i 2011 ble det vesentlige endringer i folketrygden, ved at du bl.a. kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år (fleksibel alderspensjon).

Hovedtrekkene i alderspensjon fra folketrygden:

  • Du kan ta ut alderspensjon fra 62 år, forutsatt at du har en viss størrelse på pensjonsopptjeningen din
  • Du kan velge å ta ut full alderspensjon eller bare deler av denne (20, 40, 50, 60 eller 80 prosent)
  • Etter at du har startet uttak av alderspensjon kan du en gang i året øke eller redusere uttaksgraden. Du kan likevel når som helst velge å ta ut full pensjon eller stanse utbetalingene fullstendig
  • Du kan kombinere arbeid og alderspensjon uten at pensjonen blir redusert

Størrelsen på pensjonsopptjeningen din beror på hvor høy inntekt du har hatt. Pensjon kan under ny alderspensjon tjenes opp helt frem til fylte 75 år. Hvert år plasseres 18,1 prosent av all pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G (G = folketrygdens grunnbeløp, 1 G pr 1. mai 2016 = kr92576) inn i en pensjonsbeholdning. Denne pensjonsbeholdningen benyttes til å utbetale alderspensjonen fra folketrygden.

Man kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at dette medfører reduksjon av alderspensjonen. Dette betyr at du kan tjene så mye du ønsker ved siden av full eller delvis alderspensjon. Dette kan imidlertid ha skattemessige konsekvenser, og vi oppfordrer den enkelte til å undersøke hvordan dette vil slå ut for sin egen del.

Dersom du tar ut pensjon helt eller delvis før fylte 67 år, blir de årlige utbetalingene av alderspensjon fra folketrygden lavere enn dersom du venter til 67 år. Dette skyldes at pensjonen du har opptjent blir fordelt på flere år.

Hvem gjelder reglene for?

  • Hvis du er født i 1953 eller tidligere, tjener du opp pensjon etter gamle regler. Det vil si at man ved beregningen av alderspensjon legger de 20 beste inntektsårene til grunn. Du vil likevel kunne tjene opp pensjon frem til du fyller 75 år
  • Hvis du er født i 1954-1963 tjener du alderspensjon etter en kombinasjon av de nye og gamle opptjeningsreglene

Hvis du er født i 1963 eller senere tjener du opp alderspensjon etter nye regler

Opptjeningen baserer seg i hovedsak på pensjonsgivende inntekt:

  • For hvert år du har pensjonsgivende inntekt legges 18,1 prosent av inntekten inn i pensjonsbeholdningen din. Du tjener opp til pensjon fra første krone. Du kan maksimalt få en årlig pensjonsopptjening på 18,1 prosent av 7,1 ganger grunnbeløpet (G), selv om du har opptjent pensjon på flere grunnlag.
  • Mer informasjon

Du kan selv undersøke om du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden før du fyller 67 år og lese mer om pensjonsreformen ved å gå inn på nettjenesten Din pensjonNAVs hjemmesider. Du kan også ringe NAV på telefonnummer (+47) 55 55 33 34.

Norsk Pensjon – få oversikt over din framtidige pensjon

Ved hjelp av nettjenesten Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt og prognose over dine antatte pensjonsrettigheter både fra folketrygden, fra tilsluttede private og offentlige tjenestepensjonsordninger, samt fra individuelle avtaler.

Du kan bruke MinID, BankID, Buypass Smartkort eller Commfides i forbindelse med pålogging på nettjenesten www.norskpensjon.no.

Siste nyheter

25 april 2024
Ved behandling av årsresultatet for 2023 besluttet styret i Telenor Pensjonskasse å disponere deler av årsresultatet tilsvarende en pensjonsreguler...
5 februar 2024
Sammenstillingsoppgaven (tidligere lønns- og trekkoppgave) for 2023 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn...
25 august 2023
De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.