NAV

Din pensjon

Nettjenesten Din pensjon er en nettjeneste fra Nav som gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige alderspensjon (tidligere kalt serviceberegning), søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer.

Hva kan jeg gjøre i Din pensjon?

  • Få oversikt over egen pensjonsopptjening i folketrygden, eventuell AFP, og din opptjente tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon.
  • Beregne fremtidig alderspensjon fra folketrygden (tidligere kalt serviceberegning) – både etter dagens og gammelt regelverk for alderspensjon. Du kan også beregne AFP og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene.
  • Legge til eventuelle individuelle spareavtaler.
  • Sammenlikne ulike alternativer for å se hvordan ulike uttakstidspunkt og uttaksgrader påvirker størrelsen på din alderspensjon.
  • Lagre de ulike beregningene og sammenlikne disse.
  • Søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk, og senere søke om endret uttaksgrad
  • Oppdatere pensjonsopplysninger og kontaktinformasjon.
  • Skrive til NAV dersom du har spørsmål om pensjon.
  • Laste ned forhåndsutfylte søknadsskjemaer
  • Gi fullmakt til å lese informasjon, beregne pensjon og endre visse opplysninger.