GDPR-forordningen – nytt personvernregelverk fra EU.

EU har innført et nytt personvernregelverk, normalt omtalt som GDPR-forordningen. Stortinget har besluttet at denne skal komme til anvendelse også i Norge. Dette gir deg endrede rettigheter i forhold til innsyn i opplysninger, rett til å få korrigert uriktige opplysninger og i noen tilfeller rett til å kreve opplysninger slettet.

Pensjonskassen vil ha behov for å lagre enkelte personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen om leveranse av tjenestepensjon, og påse at riktig ytelse kommer til utbetaling. De fleste opplysningene vi behandler defineres ikke som sensitive.

Til de som ikke er uføre, men heller ikke alderspensjonister:

I saker knyttet til helsesvikt og uføreytelser vil pensjonskassen kunne ha behov for innsyn i det medisinske underlaget. Vi innhenter i disse tilfellene samtykke fra deg før informasjon samles inn.

Pensjonkassen etterlever personvernregelverket og det er utarbeidet en egen personverklæring. Denne inneholder mer utførlig informasjon om vår behandling av personopplysninger, og du kan få oversendt dokumentet ved å henvende deg til pensjonskassen. Du kan til enhver tid kontakte pensjonskassen og anmode om innsyn i opplysninger vi har lagret om deg.