REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2021

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2020, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist
pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist.
Dette gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. De har fått fripoliseregulering.

Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2020 ga avsetning til pensjonsregulering på 0,96 %. Reguleringen kan avvike noe, avhengig av hvilket selskap du var tilknyttet før du ble pensjonist.

Ny pensjon med etterbetaling fra 1. mai 2021 ble utbetalt sammen med pensjonen 18. juni 2021.
Har du spørsmål om din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000.

Publisert 24.06.2021 kl. 09.10