REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2022

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2022

Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2021 ga avsetning til pensjonsregulering på 3,5 %.

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2021, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai, året etter at man har blitt pensjonist.

Ny pensjon vil bli utbetalt 20. mai 2022.

Dette gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. De vil motta egen kontoutskrift ultimo mai. Denne vil vise hva pensjonen fra fripolisen øker med fra 1.januar 2022. Nye pensjonsbeløp med etterbetaling vi skje i juni.

Har du spørsmål om din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse. Mailadressen hennes finner når du logger deg på medlemsportalen.

Publisert 13.05.22, kl. 09.25