Nytt Grunnbeløp (G) 1. Mai 2019

Folketrygdens grunnbeløp – G – ble endret pr 1. Mai 2019 til kr 99858