REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR 1.MAI 2023

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR 1.MAI 2023

I henhold til de gjeldende regler for private pensjonskasser, skal midler som hvert år tilføres pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner.

På tross av en særdeles turbulent periode i finansmarkedene i 2022, der Telenor Pensjonskasses verdijusterte avkastning var på minus 4,6 % av gjennomsnittlig forvaltet investeringskapital, har Pensjonskassens styre likevel besluttet å disponere deler av årsresultatet for 2022 til pensjonistenes overskuddsfond.

Basert på styrets beslutning gir Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2022 grunnlag for en pensjonsregulering på 4 %.

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2022, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1.mai året etter at man har blitt pensjonist. Pensjonen som utbetales 19.05.2023, inkluderer regulering pr 01.05.2023.

Dette gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. De vil motta egen kontoutskrift ultimo mai. Denne vil vise hva pensjonen øker med fra 1. januar 2023. Nye pensjonsbeløp og etterbetaling vil komme i juni.

De som mottar pensjon kun fra Statens Pensjonskasse vil få informasjon om regulering fra Nav.

Eventuelle spørsmål kan rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse,
tlf. 810 77 000.

Publisert 8. mai 2023, 13.42