Velkommen til Telenor Pensjon

GDPR Regulation – New EU Privacy Policy.

The EU has introduced a new privacy policy, commonly referred to as the GDPR Regulation. The Storting has decided that this will be applied also in Norway. This gives you changed rights in terms of access to information, the right to receive corrected incorrect information and in some cases the right to claim information deleted.

The pension fund will need to store certain personal data in order to fulfill the agreement on the delivery of occupational pensions and ensure that the correct performance is paid. Most of the information we process is not defined as sensitive.

Les mer

Generelt om pensjon

Som følge av pensjonsreformen som kom i 2011 ble det vesentlige endringer i folketrygden, ved at du bl.a. kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år (fleksibel alderspensjon).
Les mer

Ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer

Her kan du f.eks. simulere din alderspensjonen fra Nav. Tidligst uttak er fra 62 år. Simulering av AFP vil du også kunne finne der.
Les mer

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.
Les mer

Ytelsespensjon fra Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer