Telenor Pensjon

Telenor Pensjon

Velkommen til Telenors pensjonsside. På denne siden vil du finne informasjon om ytelsesordningen i Telenor Pensjonskasse og innskuddsordningen i Nordea. Du vil også finne en medlemsportal som viser dine rettigheter i ytelsesordningen. Pålogging skjer med vanlig bankID. For øvrig finner du nyheter og øvrig faglig informasjon om tjenestepensjonsordningen og relevante linker.

Generelt om pensjon

Som følge av pensjonsreformen som kom i 2011 ble det vesentlige endringer i folketrygden, ved at du bl.a. kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år (fleksibel alderspensjon).
Les mer

Vedtekter

Les mer

Årsrapporter

Les mer

Ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer

Her kan du f.eks. simulere din alderspensjonen fra Nav. Tidligst uttak er fra 62 år. Simulering av AFP vil du også kunne finne der.
Les mer

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.
Les mer

Ytelsespensjon fra Telenor Pensjonskasse. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.
Les mer

Siste nyheter

15 June 2018
The EU has introduced a new privacy policy, commonly referred to as the GDPR Regulation. The Storting has decided that this will be applied also in...
3 August 2017
The site is containing information mainly for former employees at Telenor, who thereby is in possession of a payed up policy (Telenor Pensjonskasse...