Filters

 

Kategorier
Søk

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2022

Mail til Pensjonskassen – Feil med fellespostkassen

Mail til Pensjonskassen – Feil med fellespostkassen

Vi har desverre for tiden ikke tilgang til mailboksen «pensjonskasse@telenor.com».
Det er altså årsaken til at innkomne mailer ikke er besvart de siste dagene. Ber derfor om at de som har sendt oss mail etter onsdag 4. mai sender på nytt enten til
grethe.gylander@telenor.com, eller marit-elisabeth.aasen@telenor.com. Vi jobber med å få løst situasjonen så raskt som mulig.


Publisert fredag 06.05.22 kl. 15.15

Sammenstilling for 2021

Sammenstilling for 2021

Til deg som har mottatt pensjon fra Telenor Pensjonsoppgave i 2021.

Sammenstillingen er nå lagt i Medlemsportalen. Du finner den ved å logge deg inn med BankID. Det sendes også informasjon om dette pr. epost og via Digipost, eller som vanlig post. Dersom du ikke har BankID eller av en eller annen grunn ikke finner sammenstillingen i medlemsportalen, ber vi deg sende epost til pensjonskasse@telenor.com.

Publisert 31.01.2022, kl. 11.04

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2021

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2021

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2020, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist
pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist.
Dette gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. De har fått fripoliseregulering.

Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2020 ga avsetning til pensjonsregulering på 0,96 %. Reguleringen kan avvike noe, avhengig av hvilket selskap du var tilknyttet før du ble pensjonist.

Ny pensjon med etterbetaling fra 1. mai 2021 ble utbetalt sammen med pensjonen 18. juni 2021.
Har du spørsmål om din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000.

Publisert 24.06.2021 kl. 09.10

Kontoutskrift fripoliser 2020

Kontoutskrift fripoliser 2020

Utsnitt av brev.

Kontoutskriften for 2020 ligger nå i Telenor Pensjonskasses medlemsportal – dokumentarkiv – som du finner ved å gå inn på www.telenorpensjon.no. Du logger deg inn i medlemsportalen med BankID.

Det er viktig at du registrerer mailadresse og telefonnummer i medlemsportalen. Dette for at vi i fremtiden skal kunne sende deg viktig informasjon direkte på mail eller via sms.

Forsinket pensjonsutbetaling i mai.

Forsinket pensjonsutbetaling i mai.

Pensjonene skal nå være på konto, uavhengig av bankforbindelse.

Oppdatert 20.05.2021, kl. 12.32


Pensjonsoppgave 2020

Pensjonsoppgave 2020

Pensjonsoppgaven er nå tilgjengelig i Medlemsportalen.
Du logger deg inn med BankID og oppgaven finner du under «Dokumentarkiv».

Dersom du endrer mailadresse, er det viktig at du endrer også i «Min profil».

Publisert 22.03.2021, kl. 10.18

SAMMENSTILLING 2020

SAMMENSTILLING 2020

Sammenstillingene for 2020 er nå sendt ut.
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på pensjonskasse@telenor.com.


Oppdatert 02.03.2021, kl. 15.51

Nytt system for utbetaling av din pensjon fra Telenor Pensjonskasse

Nytt system for utbetaling av din pensjon fra Telenor Pensjonskasse

Publisert 16.12.2020

Telenor Pensjonskasse vil fra januar 2021 ta i bruk TietoEvry som leverandør for utbetaling av pensjon.
Din pensjonsutbetaling vil ikke bli endret som følge av dette. Pensjonskassen vil fortsatt stå oppgitt som utbetaler av din pensjon i nettbanken.
Innhenting av ditt elektroniske skattekort vil fra nå ivaretas av TietoEvry. Du vil derfor motta et varsel fra Skatteetaten når TietoEvry innhenter skattekortet ditt i løpet av desember. Dersom du ønsker å endre ditt skattetrekk må dette gjøres hos www.skattetaten.no .

Har du spørsmål i forbindelse med utbetaling av pensjon kan du kontakte oss i Telenor Pensjonskasse på mail pensjonskasse@telenor.com

Telenor Pensjonskasse ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt år!

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE FOR 2020

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE FOR 2020

Det sendes i disse dager ut informasjon om pensjonsregulering til TPKs pensjonister.
I henhold til bestemmelser for Telenor Pensjonskasse, skal midler som hvert år tilføres pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner.

Pensjonskassen oppnådde et godt resultat i 2019.
På styremøtet 26. mars 2020, valgte styret å disponere overskudd 2019 til å styrke bufferkapitalen fremfor å disponere til pensjonsregulering. En slik disponering må sees i sammenheng med den betydelige økonomiske usikkerheten som ble utløst av koronaviruset. Disponeringen var helt i samsvar med Finanstilsynets oppfordring til styrene i finansforetak, i brev av 16. mars 2020. Dette betyr at det ikke blir avsetning til pensjonsregulering i 2020.

Det vil likevel kunne komme små justeringer i pensjonsutbetalingene. En eventuell justering vil etter planen ble med på pensjonsutbetalingen for september 2020.

Har du spørsmål til din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000, eller på mail til pensjonskasse@telenor.com.

Dette gjelder ikke de som mottar pensjon fra fripolise, da de har mottatt sin informasjon via kontoutskriften som ble sendt ut i mai/juni.

Til våre pensjonister!

Til våre pensjonister!

Vi er alle preget av situasjonen Norge er i nå, men ønsker å betrygge dere om at pensjonene blir utbetalt som normalt fremover.

Vi i Telenor Pensjonskasse er som vanlig tilgjengelige på mail og telefon.

Nytt Grunnbeløp (G) 1. Mai 2019

Nytt Grunnbeløp (G) 1. Mai 2019

Folketrygdens grunnbeløp – G – ble endret pr 1. Mai 2019 til kr 99858

GDPR-forordningen – nytt personvernregelverk fra EU.

GDPR-forordningen – nytt personvernregelverk fra EU.

EU har innført et nytt personvernregelverk, normalt omtalt som GDPR-forordningen. Stortinget har besluttet at denne skal komme til anvendelse også i Norge. Dette gir deg endrede rettigheter i forhold til innsyn i opplysninger, rett til å få korrigert uriktige opplysninger og i noen tilfeller rett til å kreve opplysninger slettet.

Pensjonskassen vil ha behov for å lagre enkelte personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen om leveranse av tjenestepensjon, og påse at riktig ytelse kommer til utbetaling. De fleste opplysningene vi behandler defineres ikke som sensitive.

Endringer i regelverket rundt uførepensjon

Endringer i regelverket rundt uførepensjon

På grunn av endringer i tjenestepensjonsloven som regulerer uførepensjon betalt av arbeidsgiver, har vi gjort endringer for å tilpasse pensjonsavtalen til de nye reglene. Dette betyr at uførepensjonsrettighetene vil bli overført til en fripolise. Brev er sendt ut til de som er omfattet av disse endringene.