Filters

 

Kategorier
Søk

Regulering av pensjoner fra Telenor Pensjonskasse pr mai 2024

Regulering av pensjoner fra Telenor Pensjonskasse pr mai 2024

Ved behandling av årsresultatet for 2023 besluttet styret i Telenor Pensjonskasse å disponere deler av årsresultatet tilsvarende en pensjonsregulering på 5,54 %. Pensjonsreguleringen innebærer full opprettholdelse av pensjonistenes kjøpekraft.

Pensjonsreguleringen gjelder fra 1. mai 2024, og det oppregulerte beløp utbetales 16. mai 2024.

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.desember 2023, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist.

Fripoliser
Fripolisene vil bli regulert i juni med virkning fra 1.1.2024. Pensjonsreguleringen nevnt over gjelder ikke fripolisene da disse reguleres individuelt.

Kontoutskriften, som viser økning i pensjon, vil bli tilgjengelig i Medlemsportalen innen utløpet av mai.

De som mottar pensjon kun fra Statens Pensjonskasse vil få informasjon om regulering fra Nav.

Du kan lese mer om pensjon på www.telenorpensjon.no

Dersom du har du spørsmål, send det til pensjonskasse@telenor.com og vi svarer deg i løpet av kort tid.

Omregning av lave beløp

Omregning av lave beløp

De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.

Utbetaling av pensjon, primært fripoliser, kan bety lave utbetalinger pr år. Utbetalingen kan utgjøre mindre enn 30 % av folketrygdens grunnbeløp, G.

G pr 1.5.23 utgjør kr 118.620, hvilket betyr at 30 % av G utgjør kr 35.586.

Hittil har Telenor Pensjonskasse hatt følgende praksis:       

Medlemmene har blitt orientert om muligheten til en omregning, slik at alderspensjonen ikke blir livsvarig, men opphører etter et visst antall år. Forsikringsteknisk kontantverdi av pensjonen skal være den samme før og etter omregningen, dvs omregningen tar utgangspunkt i forventet gjenstående levetid. Det gjøres eksakt beregning på det enkelte medlem slik at årlig ytelse utgjør om lag 30 % av G. Det er også mulighet til omregning hvis årlig beløp er under 50 % av G.

Styret i Telenor Pensjonskasse besluttet 21.8.2023 at alderspensjoner med lave beløp kan omregnes uten medlemmets samtykke, slik at årlig utbetaling kan utgjøre ca 30 % av folketrygdens grunnbeløp. Omregning gjelder kun for de som starter utbetaling etter denne datoen og ikke for pensjoner hvor utbetaling allerede er påbegynt.

Medlemmene kan selv bestemme omregning hvis årlig utbetaling vil utgjøre mellom 30 % og 50 % av G.

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR 1.MAI 2023

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR 1.MAI 2023

I henhold til de gjeldende regler for private pensjonskasser, skal midler som hvert år tilføres pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner.

På tross av en særdeles turbulent periode i finansmarkedene i 2022, der Telenor Pensjonskasses verdijusterte avkastning var på minus 4,6 % av gjennomsnittlig forvaltet investeringskapital, har Pensjonskassens styre likevel besluttet å disponere deler av årsresultatet for 2022 til pensjonistenes overskuddsfond.

Basert på styrets beslutning gir Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2022 grunnlag for en pensjonsregulering på 4 %.

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2022, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1.mai året etter at man har blitt pensjonist. Pensjonen som utbetales 19.05.2023, inkluderer regulering pr 01.05.2023.

Dette gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. De vil motta egen kontoutskrift ultimo mai. Denne vil vise hva pensjonen øker med fra 1. januar 2023. Nye pensjonsbeløp og etterbetaling vil komme i juni.

De som mottar pensjon kun fra Statens Pensjonskasse vil få informasjon om regulering fra Nav.

Eventuelle spørsmål kan rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse,
tlf. 810 77 000.

Publisert 8. mai 2023, 13.42

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2022

Mail til Pensjonskassen – Feil med fellespostkassen

Mail til Pensjonskassen – Feil med fellespostkassen

Vi har desverre for tiden ikke tilgang til mailboksen «pensjonskasse@telenor.com».
Det er altså årsaken til at innkomne mailer ikke er besvart de siste dagene. Ber derfor om at de som har sendt oss mail etter onsdag 4. mai sender på nytt enten til
grethe.gylander@telenor.com, eller marit-elisabeth.aasen@telenor.com. Vi jobber med å få løst situasjonen så raskt som mulig.


Publisert fredag 06.05.22 kl. 15.15

Sammenstilling for 2021

Sammenstilling for 2021

Til deg som har mottatt pensjon fra Telenor Pensjonsoppgave i 2021.

Sammenstillingen er nå lagt i Medlemsportalen. Du finner den ved å logge deg inn med BankID. Det sendes også informasjon om dette pr. epost og via Digipost, eller som vanlig post. Dersom du ikke har BankID eller av en eller annen grunn ikke finner sammenstillingen i medlemsportalen, ber vi deg sende epost til pensjonskasse@telenor.com.

Publisert 31.01.2022, kl. 11.04

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2021

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR. 1. MAI 2021

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2020, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist
pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist.
Dette gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. De har fått fripoliseregulering.

Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2020 ga avsetning til pensjonsregulering på 0,96 %. Reguleringen kan avvike noe, avhengig av hvilket selskap du var tilknyttet før du ble pensjonist.

Ny pensjon med etterbetaling fra 1. mai 2021 ble utbetalt sammen med pensjonen 18. juni 2021.
Har du spørsmål om din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000.

Publisert 24.06.2021 kl. 09.10

Kontoutskrift fripoliser 2020

Kontoutskrift fripoliser 2020

Utsnitt av brev.

Kontoutskriften for 2020 ligger nå i Telenor Pensjonskasses medlemsportal – dokumentarkiv – som du finner ved å gå inn på www.telenorpensjon.no. Du logger deg inn i medlemsportalen med BankID.

Det er viktig at du registrerer mailadresse og telefonnummer i medlemsportalen. Dette for at vi i fremtiden skal kunne sende deg viktig informasjon direkte på mail eller via sms.

Forsinket pensjonsutbetaling i mai.

Forsinket pensjonsutbetaling i mai.

Pensjonene skal nå være på konto, uavhengig av bankforbindelse.

Oppdatert 20.05.2021, kl. 12.32


Pensjonsoppgave 2020

Pensjonsoppgave 2020

Pensjonsoppgaven er nå tilgjengelig i Medlemsportalen.
Du logger deg inn med BankID og oppgaven finner du under «Dokumentarkiv».

Dersom du endrer mailadresse, er det viktig at du endrer også i «Min profil».

Publisert 22.03.2021, kl. 10.18

SAMMENSTILLING 2020

SAMMENSTILLING 2020

Sammenstillingene for 2020 er nå sendt ut.
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på pensjonskasse@telenor.com.


Oppdatert 02.03.2021, kl. 15.51

Nytt system for utbetaling av din pensjon fra Telenor Pensjonskasse

Nytt system for utbetaling av din pensjon fra Telenor Pensjonskasse

Publisert 16.12.2020

Telenor Pensjonskasse vil fra januar 2021 ta i bruk TietoEvry som leverandør for utbetaling av pensjon.
Din pensjonsutbetaling vil ikke bli endret som følge av dette. Pensjonskassen vil fortsatt stå oppgitt som utbetaler av din pensjon i nettbanken.
Innhenting av ditt elektroniske skattekort vil fra nå ivaretas av TietoEvry. Du vil derfor motta et varsel fra Skatteetaten når TietoEvry innhenter skattekortet ditt i løpet av desember. Dersom du ønsker å endre ditt skattetrekk må dette gjøres hos www.skattetaten.no .

Har du spørsmål i forbindelse med utbetaling av pensjon kan du kontakte oss i Telenor Pensjonskasse på mail pensjonskasse@telenor.com

Telenor Pensjonskasse ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt år!

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE I 2020

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE I 2020

Publisert 13.11.2020

Denne informasjonen gjelder ikke deg som mottar pensjon fra en fripolise.

Telenor konsernet («Sponsor») har i mange år bidratt med ekstra midler til pensjoner under utbetaling i Telenor Pensjonskasse («TPK»).

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE FOR 2020

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE FOR 2020

Det sendes i disse dager ut informasjon om pensjonsregulering til TPKs pensjonister.
I henhold til bestemmelser for Telenor Pensjonskasse, skal midler som hvert år tilføres pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner.

Pensjonskassen oppnådde et godt resultat i 2019.
På styremøtet 26. mars 2020, valgte styret å disponere overskudd 2019 til å styrke bufferkapitalen fremfor å disponere til pensjonsregulering. En slik disponering må sees i sammenheng med den betydelige økonomiske usikkerheten som ble utløst av koronaviruset. Disponeringen var helt i samsvar med Finanstilsynets oppfordring til styrene i finansforetak, i brev av 16. mars 2020. Dette betyr at det ikke blir avsetning til pensjonsregulering i 2020.

Det vil likevel kunne komme små justeringer i pensjonsutbetalingene. En eventuell justering vil etter planen ble med på pensjonsutbetalingen for september 2020.

Har du spørsmål til din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000, eller på mail til pensjonskasse@telenor.com.

Dette gjelder ikke de som mottar pensjon fra fripolise, da de har mottatt sin informasjon via kontoutskriften som ble sendt ut i mai/juni.

Til våre pensjonister!

Til våre pensjonister!

Vi er alle preget av situasjonen Norge er i nå, men ønsker å betrygge dere om at pensjonene blir utbetalt som normalt fremover.

Vi i Telenor Pensjonskasse er som vanlig tilgjengelige på mail og telefon.

Nytt Grunnbeløp (G) 1. Mai 2019

Nytt Grunnbeløp (G) 1. Mai 2019

Folketrygdens grunnbeløp – G – ble endret pr 1. Mai 2019 til kr 99858

GDPR-forordningen – nytt personvernregelverk fra EU.

GDPR-forordningen – nytt personvernregelverk fra EU.

EU har innført et nytt personvernregelverk, normalt omtalt som GDPR-forordningen. Stortinget har besluttet at denne skal komme til anvendelse også i Norge. Dette gir deg endrede rettigheter i forhold til innsyn i opplysninger, rett til å få korrigert uriktige opplysninger og i noen tilfeller rett til å kreve opplysninger slettet.

Pensjonskassen vil ha behov for å lagre enkelte personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen om leveranse av tjenestepensjon, og påse at riktig ytelse kommer til utbetaling. De fleste opplysningene vi behandler defineres ikke som sensitive.

Endringer i regelverket rundt uførepensjon

Endringer i regelverket rundt uførepensjon

På grunn av endringer i tjenestepensjonsloven som regulerer uførepensjon betalt av arbeidsgiver, har vi gjort endringer for å tilpasse pensjonsavtalen til de nye reglene. Dette betyr at uførepensjonsrettighetene vil bli overført til en fripolise. Brev er sendt ut til de som er omfattet av disse endringene.